Løypebeskrivelse felt-NM 2017

Løype fin og grov

Åpne

Løype militær og revolver

Åpne

Max. poengsum i begge løyper = 109 poeng

Stpl. 1: Pistolbane 1 (BPK 25m bane)
Stpl. 2: Pistolbane 3 (OPK 25 m bane)
Stpl. 3: Pistolbane 5 (NOP 25 m bane)
Stpl. 4: Pistolbane 6 (NOP feltbane)
Stpl. 5: Kortholdsbane 1
Stpl. 6: 200 m riflebane
Stpl. 7: 100 m riflebane
Stpl. 8: Kortholdsbane 2
Stpl. 9: Hjortebane 1
Stpl. 10: Hjortebane 2